Obšust, Kristijan. " Прилог проучавању званичне културе сећања Новог Сада у контексту истраживања антропологије града." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.1 (2020): 131–148. Web. 29 Jan. 2023