Obšust, K. 2020 May 30. Прилог проучавању званичне културе сећања Новог Сада у контексту истраживања антропологије града. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:1