Obšust, K. (2020). Прилог проучавању званичне културе сећања Новог Сада у контексту истраживања антропологије града. Гласник Етнографског института САНУ, 68(1), 131–148. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/860