OBŠUST, Kristijan. Прилог проучавању званичне културе сећања Новог Сада у контексту истраживања антропологије града. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 68, n. 1, p. 131–148, may 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/860>.
Датум приступа: 29 jan. 2023