Bogdanović, Bojana. " Град као метатекст: студије из српске урбане антропологије" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 68 Број 1 (30 May 2020)