Bogdanović, Bojana. " Град као метатекст: студије из српске урбане антропологије." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 68.1 (2020): 7–12. Web. 29 May. 2022