Bogdanović, B. 2020 May 30. Град као метатекст: студије из српске урбане антропологије. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 68:1