Nikolić, Aleksandra. " Збирке и културна трансмисија: музеј као место (ре)конструкције нише" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 67 Број 2 (30 September 2019)