Nikolić, Aleksandra. " Збирке и културна трансмисија: музеј као место (ре)конструкције нише." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 67.2 (2019): 393–405. Web. 14 Jun. 2024