Nikolić, A. 2019 Sep 30. Збирке и културна трансмисија: музеј као место (ре)конструкције нише. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 67:2