Nikolić, A. (2019). Збирке и културна трансмисија: музеј као место (ре)конструкције нише. Гласник Етнографског института САНУ, 67(2), 393–405. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/823