NIKOLIĆ, Aleksandra. Збирке и културна трансмисија: музеј као место (ре)конструкције нише. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 393–405, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/823>.
Датум приступа: 14 june 2024