(Serbia), Desanka. " Karakter kao sudbina" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)