(Serbia), Nikola. " Psihologija stećka" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)