(Serbia), Nikola. " Ђурђицa Петровић (1927-2003)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)