(Serbia), N. 2018 Dec 15. Ђурђицa Петровић (1927-2003). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: