(Serbia), Marina. " Програм етнологије у Истраживачкој станици Петница" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)