(Serbia), Marina. " Програм етнологије у Истраживачкој станици Петница." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 51 (2003): 237-239. Web. 14 Apr. 2024