(Serbia), M. 2018 Dec 15. Програм етнологије у Истраживачкој станици Петница. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: