(SERBIA), Marina Simić. Програм етнологије у Истраживачкој станици Петница. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 51, p. 237-239, dec. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/745>.
Датум приступа: 20 apr. 2024