(Serbia), Aleksandra. " Čin venčanja u Srbiji u svetlu društvenih promena — proučavanje tradicionalne i savremene ceremonije" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 51(15 December 2018)