(Serbia), A. 2018 Dec 15. Čin venčanja u Srbiji u svetlu društvenih promena — proučavanje tradicionalne i savremene ceremonije. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: