(Serbia), Lada. " Подсмевање мртвима и исмевање смрти: црни хумор на епитафима и епиграмима античке Грчке" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 55 Број 1 (30 October 2018)