(Serbia), L. 2018 Oct 30. Подсмевање мртвима и исмевање смрти: црни хумор на епитафима и епиграмима античке Грчке. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 55:1