(Serbia), Miroslava. " Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 55 Број 1 (30 October 2018)