(Serbia), Miroslava. " Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 55.1 (2007): 141-155. Web. 22 Apr. 2024