(Serbia), M. 2018 Oct 30. Антрополошки концепт спектакла у мрежи ритуала, светковина и догађаја. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 55:1