(Serbia), Ivan. " Владе Дивац – недовршена транзициона бајка" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 55 Број 1 (30 October 2018)