(Serbia), Ivan. " Владе Дивац – недовршена транзициона бајка." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 55.1 (2007): 61-75. Web. 14 Apr. 2024