(Serbia), I. 2018 Oct 30. Владе Дивац – недовршена транзициона бајка. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 55:1