(Serbia), Ivica. " Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 56 Број 1 (9 October 2018)