(Serbia), Ivica. " Резултати савремених истраживања народне религије Срба – општи пресек." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 56.1 (2008): 53-70. Web. 22 Apr. 2024