(Serbia), Aleksandra. " ВРЕМЕ (БЕЗ) СМРТИ.Проучавање смрти у српској етнологији током друге половине 20. века" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 56 Број 2 (2 October 2018)