(Serbia), Aleksandra. " ВРЕМЕ (БЕЗ) СМРТИ.Проучавање смрти у српској етнологији током друге половине 20. века." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 56.2 (2008): 23-35. Web. 23 Jul. 2024