(Serbia), A. 2018 Oct 2. ВРЕМЕ (БЕЗ) СМРТИ.Проучавање смрти у српској етнологији током друге половине 20. века. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 56:2