(Serbia), A. (2018). ВРЕМЕ (БЕЗ) СМРТИ.Проучавање смрти у српској етнологији током друге половине 20. века. Гласник Етнографског института САНУ, 56(2), 23-35. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/556