(SERBIA), Aleksandra Pavićević. ВРЕМЕ (БЕЗ) СМРТИ.Проучавање смрти у српској етнологији током друге половине 20. века. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 56, n. 2, p. 23-35, oct. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/556>.
Датум приступа: 23 july 2024