(Serbia), Jovana. " Метафоре у оквиру политичког дискурса" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 58 Број 1 (17 August 2018)