(Serbia), Jovana. " Метафоре у оквиру политичког дискурса." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 58.1 (2010): 141-155. Web. 16 Jun. 2024