(Serbia), Ivana. " Зашто се први мачићи у воду бацају? – иконичност лексема мачка и кот (II)" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 58 Број 2 (10 August 2018)