(Serbia), Ivana. " Зашто се први мачићи у воду бацају? – иконичност лексема мачка и кот (II)." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 58.2 (2010): 131-145. Web. 20 Apr. 2024