(Serbia), I. 2018 Aug 10. Зашто се први мачићи у воду бацају? – иконичност лексема мачка и кот (II). Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 58:2