(Serbia), Ivica. " Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 59 Број 2 (28 July 2018)