(Serbia), Ivica. " Жељинска ала. Резултати нових истраживања народних митолошких представа Жупе." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 59.2 (2011): 207-218. Web. 16 Jun. 2024