(Serbia), Mаrijа, I (Serbia), Aleksаndrа. " Језичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 59 Број 2 (28 July 2018)