(Serbia), Mаrijа, & Aleksаndrа Šuvаković (Serbia). " Језичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 59.2 (2011): 189-197. Web. 15 Jun. 2024