(Serbia), M., & (Serbia), A. 2018 Jul 28. Језичке појаве у асиметричној институцијској интеракцији – случај Кол центра. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 59:2