(Serbia), Milina. " Сведочанство времена – афоризам" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 59 Број 2 (28 July 2018)