(Serbia), Milina. " Сведочанство времена – афоризам." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 59.2 (2011): 171-179. Web. 16 Jun. 2024