(Serbia), M. 2018 Jul 28. Сведочанство времена – афоризам. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 59:2